Levendig Schoolplein

Van plan naar uitvoering 

In het schooljaar 2011-2012 kwam het initiatief vanuit leerkrachten van de Morgenster om een schoolplein te maken met veel natuurlijke elementen. Wereldoriëntatie en spelenderwijs kennismaken met de natuur spelen namelijk een belangrijke rol in het Jenaplan onderwijs. De eerste stap werd gezet en vele maanden daarna werd er door Stefan van Tongeren (coördinator Levendig Schoolplein) en het projectteam een inventarisatie gemaakt van de wensen en ideeën over een nieuw schoolplein. Tuinarchitect Jan Schep is verantwoordelijk geweest voor de eerste ontwerpen. De schetsen zijn na de zomervakantie uitgewerkt door tuinontwerper en adviseur Hanneke van Vuure van het bedrijf Het Wilde Land. Zij zal het hele proces van uitvoering begeleiden. 


Waarom een nieuw schoolplein? 

Het huidige betegelde schoolplein geeft de kinderen regelmatig te weinig ruimte voor spel en fantasie. Hierbij is er ook sprake van achterstallig onderhoud aan het schoolplein, de huidige groenstroken en aan het hekwerk. Kortom het is tijd om het schoolplein grondig aan te pakken. De wens van de school is om een schoolplein te maken met veel natuurlijke elementen naast de reguliere sport- en spelactiviteiten. Een levendig Schoolplein kent veel diversiteit. Het zorgt voor speel-en leerplezier en creëert tevens een rijke leeromgeving voor de leerlingen. 


Wat betekent een levendig schoolplein voor de Morgenster?

Een ‘levendig schoolplein’ is zoveel meer dan een betonstenen trapveldje, pauzeplaats of een plek met een paar speeltoestellen. Een levendig en groen schoolplein is een doe- en ontdekplek en zal kinderen uitdagen. Voetballen of spelen op de speeltoestellen kan nog steeds, maar daarnaast biedt het nieuwe speelplein (met struiken, bomen, sluip- en kruipdoorgangetjes) ruimte voor de fantasie van het kind. Hierbij kun je denken aan verstoppertje spelen achter bomen en in struiken, hutten bouwen en spel dat spontaan ontstaat door de aanwezige natuur, plantjes en beestjes.


www.demorgenstergeldermalsen.nl    |    Glorie van Holland 28    |    4191 DN    |    Geldermalsen    |    0345-571557