Nieuwsbrief 4 maart 2013


17 maart 2013

16 maart 2013 - Schop in de grond dag & NL Doet 
Zaterdag 16 maart is het zover. Met zijn allen gaan we er weer een gezellige dag 
van maken met tuinieren, sjouwen, spitten & timmeren. Voor een heerlijke lunch , koffie en thee wordt gezorgd. 
Omdat de Morgenster meedoet met de actie NL Doet, ontvangt de school van het Oranje Fonds 450 euro. 
Dit wordt gebruikt voor de aanschaf van bouwmaterialen. Ook hebben zich via de site van NL Doet al 
tien klussers “van buiten de school” gemeld, waarvan acht leden van de Lions Club! 
Op school hangen de inschrijfformulieren voor zaterdag 16 maart (en overige schop in de grond dagen). 
Ook kan via de facebookpagina en de website www.levendigschoolplein gereageerd en ingeschreven worden. 
Activiteiten op zaterdag 16 maart: moestuinbakken afmaken, de tegels rondom de bakken verwijderen en 
ondergrond aanbrengen, voetbalveld op het achterplein in orde maken. Gereedschaps- en compostbakken 
maken bij de moestuin. Planten in de borders op het voorplein. Ook de bakken repareren en verhogen. 
Rondom de bomen op het voorplein: houtsnippers en planten. 

 
Agenda schop in de grond dagen: 
Laat de lente maar komen! Dit zijn de "Schop in de Grond" dagen tot het eind van dit schooljaar 2012/2013 
Zaterdag 16 maart 2013 Moestuin, planten voorplein en voetbalveld achterplein 
Zaterdag 23 maart 2013 Wilgentenen vlechten op achterplein 
Zaterdag 13 april 2013 Achterplein verder afmaken, beplanting, paadjes aanleggen. 
Zaterdag 8 juni 2013 Arena metselen achterplein 
Zaterdag 15 juni 2013 Arena metselen achterplein 

Oproep materialen 
A.s. 16 maart gaan we veel planten in de borders en rond de bomen op het voorplein. Heb je zelf veel plantjes 
in de tuin en b.v. stekjes en wil je wat delen, neem dan contact op met Sakia de Nijs (sasdenijs@gmail.com). Zij 
gaat over het beplantingsplan en weet precies wat we nodig hebben. 


Voortgang project Levendig Schoolplein 
Er is in 2012 een goed begin gemaakt met het Levendig Schoolplein, vooral door de grote aantallen ouders, 
kinderen en familie die hebben meegeholpen bij de uitvoering ervan. In totaal is er al door alle vrijwilligers 250 
uur gewerkt en hebben we zo’n € 10.000 bespaard. Dat is natuurlijk een prachtig resultaat! Ook heeft van 
Kessel Bouw en Van Kessel Wegenbouw voor enkele duizenden euro’s gesponsord in natura. 

Daarnaast zijn er nog een heleboel andere sponsoren die flink hebben bijgedragen aan het Levendig 
Schoolplein. Zie voor de details onze nieuwe website! 

Door alle inzet van vrijwilligers en sponsoring hoeft er gelukkig maar weinig geld daadwerkelijk worden 
uitgegeven. We hebben hierdoor in 2012 ”slechts” € 3910,- uitgegeven. Ondanks dat de uitgaven gering zijn, 
moet er nog wel geld worden ingezameld (middels sponsoring, subsidies en inzamelingsacties) om alle fasen 
t/m 2014 van het schoolplein te bekostigen. Naar verwachting zal dit bedrag nog zo’n € 9000,- bedragen. . We 
hopen op de blijvende inzet van het onderwijsteam, ouders, familie en kinderen om het Levendig Schoolplein 
helemaal voor elkaar te krijgen. We willen nogmaals benadrukken dat er geen euro schoolbudget wordt 
besteed aan de uitvoering van het Levendig Schoolplein. De gelden tot nu toe zijn afkomstig van de gemeente 
Geldermalsen (onderhoudsbudget schoolplein), Vindplaats subsidie, OR (budget groot plein speelgoed), NL 
Doet, diverse sponsoren en de inzamelingsacties. 

Website Levendig Schoolplein online! 
Webdesign bedrijf Safira heeft de afgelopen maanden gewerkt aan de website “het Levendig Schoolplein”. Het 
is een prachtige site geworden waar we als school hen zeer dankbaar voor zijn! Alle lopende activiteiten, 
sponsor & project informatie, nieuwsbrieven en foto’s zijn te vinden op deze website en voor het laatste 
nieuws en de interactie is er ook de facebookpagina. 


Sponsor nieuws 
Formido Geldermalsen levert voor de Schop in de Gronddag van 16 maart weer materialen tegen forse korting! 
Verder doet NL Doet zoals gezegd een aardige duit (450 euro) in het zakje! 

Een onderdeel van het Levendig Schoolplein is de waterloop. We zijn blij te kunnen melden dat Allround Cargo 
Handling, bedrijf van de vader van Niels, de gehele waterloop inclusief de waterpomp gesponsord heeft! 

De komende periode zal er een werkgroep bijeenkomen om de waterloop te ontwerpen. We houden u op de 
hoogte via de website. 

 
Sponsoropbrengsten 
In het najaar van 2012 zijn er twee grote acties geweest: het benefietdiner en de kaartenactie. 
Het benefietdiner heeft maar liefst 1853 euro opgeleverd! 
De kinderen hebben door de verkoop van de zelfgemaakte kaarten een bedrag van 1151 euro bij elkaar 
gebracht. Dankzij deze inkomsten is kunnen we weer een deel van het schoolplein realiseren! 

  

Belangstelling en ideeën voor sponsoring en kunnen gestuurd worden naar 


 

www.demorgenstergeldermalsen.nl    |    Glorie van Holland 28    |    4191 DN    |    Geldermalsen    |    0345-571557